Karrier Portál banner

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat új regisztráció során

Nyilatkozom, hogy regisztrációmmal / pályázatra történő jelentkezésemmel hozzájárulok ahhoz, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – GDPR – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának értelmében személyes adataimat, valamint az általam beküldött, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium 1 évig kezelje, valamint az általam megjelölt pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék.

Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat, önéletrajzomat a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Miniszter irányítása alatt álló szakterületek és háttérintézmények számára álláslehetőség esetén kiajánlás céljából továbbítsa.

Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kérem - tekintettel arra, hogy a megküldött dokumentumok személyes adatokat tartalmaznak -, hogy azok ne kerüljenek továbbításra harmadik személy részére, valamint a megküldött dokumentum legkésőbb 1 éven belüli törlése szükséges.